מעטפת השירות הרפואי הייחודית, שירותים נלווים, תמונ

ביטוח בריאות משלחות לחו"ל

ביטוח נוסעים לחו"ל , הביטוח ה"רגיל", איננו מכסה פעילות ספורטיבית בחו"ל.

קבוצות ספורט היוצאות לחו"ל לצורך מחנה אימונים/משחק חייבות לדאוג לכך כי הביטוח הרפואי לנוסעים לחו"ל של הספורטאים , יכלול כיסוי לפעילות ספורטיבית.

ביטוח נוסעים לחו"ל , הביטוח ה"רגיל", איננו מכסה פעילות ספורטיבית בחו"ל.

קבוצות ספורט היוצאות לחו"ל לצורך מחנה אימונים/משחק חייבות לדאוג לכך כי הביטוח הרפואי לנוסעים לחו"ל של הספורטאים, יכלול כיסוי לפעילות ספורטיבית/תחרותית.

הביטוח הרפואי שמשווק על ידינו לקבוצות ספורט היוצאות לחו"ל הינו ביטוח רפואי מקיף לרבות הרחבה לפעילות ספורטיבית/תחרותית.

הביטוח כולל בין היתר כיסוי לאשפוזים בחו"ל , בדיקות, תרופות, מטען , הטסה רפואית לארץ במקרה הצורך, וכאמור הרחבה לפעילות ספורטיבית כלומר כיסוי רפואי בהתאם לפוליסת הביטוח אם הספורטאי נפצע בחו"ל במסגרת הפעילות וזקוק לטיפול רפואי.

הפוליסה משווקת על ידינו בתעריפים ייחודיים . לקבלת הצעה >>

מעטפת ש ירות רפואית ייחודית המיועדת לילדים העוסקים בפעילות ספורטיבית. שירות חדשני הכולל טיפולים ע"י מומחים בתחום רפואת הספורט, בזמינות מיידית, ללא תשלום  וללא השתתפות עצמית וזאת מתוך ראיית הילדים כספורטאים לכל עניין ודבר.